Odborná exkurzia na TU v Košiciach

14. 11. 2016 | Aktuality

 

Dňa 11.11.2016 sa žiaci triedy 2.E, 3.E, 4.E odboru Mechtronika a dvaja žiaci 3.F triedy zúčastnili odbornej exkurzie na TU v Košiciach. Exkurzia sa konala na základe pozvania doc. Ing. Jána Kráľa PhD,  prodekana Strojníckej fakulty. Cieľom exkurzie bolo priblížiť  žiakom možnosti štúdia na TU v Košiciach a nadviazanie spolupráce so SŠ Tvrdošín.

Žiaci absolvovali odborný výklad s ukážkami jednotlivých zariadení a robotov  v laboratóriách automatizácie, pneumatických systémov, mechatroniky a priemyselnej robotiky. V ďalšej časti exkurzie žiaci videli prácu študentov na vývoji odľahčenej karosérie elektromobilu Volkswagen  e – up, ktorý získala univerzita od firmy Volkswagen Slovakia a.s. na vedecké účely. Žiaci si aj zajazdili na tomto aute. Počas exkurzie videli aj ďalšie vozidlá, ktoré boli vyrobené na TU. Oboznámili sa s výrobou karosérií vozidiel z karbónových vlákien a s výrobou vozidiel na medzinárodnú súťaž Shell – Eco – Marathon, ktorej sa TU v Košiciach už niekoľko rokov zúčastňuje. TU prisľúbila našej školy spoluprácu v tejto súťaži a pomoc pri návrhu úsporného vozidla.

Okrem bohatého programu a prezentácii na jednotlivých pracoviskách, žiaci videli aj knižnicu školy, internáty a oboznámili sa aj s možnosťami trávenia voľného času na rôznych športoviskách, ktoré ponúka univerzita študentom.

Na záver sa doc. Ing. Ján Kráľ, PhD poďakoval prítomným za návštevu ich univerzity a zaželal našim žiakom, aby sa nebáli a zodpovedne pristupovali k štúdiu a rozhodli sa aj pre štúdium na ich univerzite. Pani riaditeľke poďakoval a navrhol spoluprácu s našou školou pri príprave úsporného vozidla na súťaž Shell- Eco- Marathon.

najnovšie články