Odborná exkurzia – Hydac

14. 06. 2012 | Aktuality

Dňa  12. 06. 2012 sa žiaci triedy 3.A odbor elektrotechnika a tried 3.C, 3.D odbor technicko informatické služby v elektrotechnike zúčastnili  odbornej exkurzie a oboznámili sa s výrobnou činnosťou firmy Hydac s.r.o. Tvrdošín.
Pod odborným dohľadom boli informovaní o výrobnom pláne a činnosti firmy. Súčasťou exkurzie bola prehliadka výrobnej haly firmy s vysvetlením jednotlivých výrobných operácií. Žiaci sústredene venovali pozornosť jednotlivým operáciám vo výrobe a získané poznatky môžu v  rámci možnosti aplikovať vo vyučovacom procese v našej škole.

 

najnovšie články