Odborná exkurzia ELO SYS

29. 10. 2013 | Aktuality

17. októbra 2013 sa  uskutočnila odborná exkurzia pre žiakov 3.A,C,D.

Organizátori si zvolili priestory výstaviska v meste Trenčín. Na výstave ELO SYS sa prezentovalo množstvo priemyselných podnikov zameraných na oblasť elektroniky, elektrotechniky, energetiky, automatizačnej a regulačnej techniky. Okrem žiakov spomínaných tried sa odbornej exkurzie zúčastnila aj riaditeľka SŠ Tvrdošín Ing. Uhlíková, ktorá sa spolu s Ing. Kramarčíkom PhD. a PaedDr. Spišským zúčastnili veľmi úspešného rokovania o spolupráci s firmou Marpex, s.r.o. Spolupráca sa týkala vyškolenia pedagogických pracovníkov v oblasti programovania v študijnom odbore mechatronika a dodávke učebných pomôcok pre spomínaný študijný odbor. Akcia splnila svoj cieľ a radi využijeme aj v budúcnosti podobnú možnosť.

 

 

 

najnovšie články