Odborná exkurzia

08. 11. 2016 | Aktuality

Dňa 3.11.2016 sa žiaci IV.A triedy zúčastnili odbornej exkurzie na Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied. Exkurzia sa uskutočnila v rámci akcií konaných v Týždni vedy a techniky.

Počas exkurzie si prezreli rôzne exponáty z oblasti výpočtovej techniky, hlavne zariadenia ktoré boli vyvinuté a vyrábané na Slovensku a zvlášť na Orave. Výklad nám robil Ing. Kohút, ktorého korene tiež siahajú na Oravu, výpočtovej techniky venoval celú svoju odbornú kariéru, zúčastnil sa vývoja niektorých zariadení a má k tejto výstave naozaj úprimný pozitívny vzťah.

Okrem toho nám bolo umožnené aj nahliadnuť k superpočítaču Aurel, ktorý má 4096 jadrový procesor, 32 TB kapacitu operačnej pamäte a 600 TB diskový priestor. V dobe inštalácie bol svojou výkonnosťou na 350. mieste rebríčka superpočítačov. Takto mali žiaci možnosť sa oboznámiť s počítačom, ktorý má úplne inú koncepciu a architektúru a porovnať s tými, s ktorými sa denne stretávajú.

najnovšie články