Odborná exkurzia

26. 04. 2013 | Aktuality

Dňa  2. mája 2013  sa študenti  III. AO triedy zúčastnili na odbornej exkurzii  na Okresnom súde v Dolnom Kubíne. Na  civilnom pojednávaní, ktorého predmetom bolo zverenie           do osobnej starostlivosti a  určenie výšky výživného, mali študenti možnosť vidieť  činnosť sudcov v praxi.

najnovšie články