Odborná exkurzia

12. 06. 2012 | Aktuality

V rámci predmetu tovaroznalectvo sa žiaci II. AO triedy zúčastnili v piatok 8. júna  2012 odbornej exkurzie v Makyte Námestovo.

V rámci prehliadky podniku mali žiaci možnosť spoznať celý výrobný proces od strihania materiálu, zošívanie, žehlenie, kontrolu a skladovanie hotových výrobkov. Dozvedeli sa tiež o založení firmy, výrobnom programe a fungovaní firmy v súčasnosti.

Odborná exkurzia bola zaujímavá a zároveň poučná, žiaci mali možnosť upevniť si poznatky z tovaroznalectva a z ekonomiky.

najnovšie články