Ocenenie za úspešnú reprezentáciu

30. 11. 2016 | Aktuality

Okresný úrad Žilina, odbor školstva na návrh vedenia školy ocenil žiačku Martinu Pitákovú za úspešnú reprezentáciu školy v oblasti predmetových súťaží a olympiád.

Reprezentáciou školy v rôznych súťažiach získala nasledovné umiestnenia:

1. miesto v krajskej súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2015,

2. miesto v celoslovenskom kole ZENIT-WEBDESIGN 2015,

2. miesto v celoslovenskom kole ZENIT-WEBDESIGN 2016,

1. miesto v celoslovenskej súťaži Junior Internet- Junior Learn,

Špeciálna cena dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Vytvorila grafický návrh loga pre projekt Erasmus +, navrhla design a vytvorila šablóny pre školskú webstránku a pomáha pri správe webu, navrhuje a vytvára plagáty pre akcie školy, navrhla design školského časopisu. Aktívne sa zúčastnila na projekte e Twining.

 

najnovšie články