Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

28. 01. 2014 | Aktuality

Dňa 24. 01. 2014 sa v priestoroch Gymnázia v Tvrdošíne konalo obvodné kolo olympiády nemeckého jazyka. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 7 žiakov stredných škôl okresu Tvrdošín, ktorí súťažili v troch kategóriách:

 

2A – žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií a ochodných akadémií

2B – žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií a ochodných akadémií

2D – žiaci stredných odborných škôl

 

Našu školu reprezentovali víťazi školského kola, ktorí sa umiestnili nasledovne:

Tamara Bistarová, žiačka II. AO triedy, kategória 2A – 2. miesto

Alžbeta Kramarčíková, žiačka IV. AO triedy, kategória 2B – 3. miesto

Ján Vojtek, žiak I. E triedy, kategória 2D – 1. miesto

 

Ján Vojtek postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13.02.2014.

Všetkým srdečne blahoželáme!

 

najnovšie články