Odborná exkurzia na FEL fakulte v Žiline

01. 05. 2018 | Aktuality

Dňa 25.04.2018 sa niektorí žiaci našej školy 3.A, 3.E a 3.F triedy zúčastnili na odbornej exkurzii v Žiline na elektrotechnickej fakulte  UNIZA. Na začiatok sme absolvovali krátku prezentáciu o možnostiach štúdia a študijných odboroch. Potom na nás čakala prehliadka jednotlivých laboratórií zameraných na autotroniku, programovanie PLC, elektrotechniku. Mali sme možnosť rozprávať sa so študentami FEL fakulty, ktorí pracovali na svojich bakalárskych či diplomových prácach. Nakoniec pre nás pripravili laserovú show na katedre fyziky. Potom sme sa presunuli na strednú elektrotechnickú školu v Žiline, kde sme sa zúčastnili na prednáške o 3D tlači. 

najnovšie články