O projekte Populas

19. 11. 2012 | Aktuality

Dňa 9.11.2012 sa Ing. Ján Korenčiak, riaditeľ školy zúčastnil seminára pod názvom „Veda a výskum ako stimul vzdelávania na stredných školách“ na Katedre telekomunikácií a multimédií Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Od Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity získala Spojená škola Tvrdošín Osvedčenie o účasti na populárno-vedeckom projekte  ICT POPULAS, ktorý bol podporený agentúrou APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja).

Podľa slov zodpovedného riešiteľa  doc. Ing. Róberta  Hudeca, PhD. hlavným cieľom projektu bolo populárnou formou prezentovať témy vývoja a výskumu v oblasti IKT u študentov stredných odborných škôl a gymnázií na severe Slovenska.

najnovšie články