Neuveriteľný, fantastický,…

28. 10. 2010 | Aktuality

… takmer profesionálny bol herecký výkon našich študentov v hre Júliusa-Barč Ivana: MatkaBlahoželáme a ďakujeme za krásny umelecký zážitok študentom:

Andrei Dopaterovej IV. AO

Márii Kapjorovej  IV. AO

Šimonovi Dedinskému  IV. D

Andrejovi Karasovi  IV. E

Kataríne Kovalíkovej  III. AO

Eduardovi  Krížovi IV.C,Tomášovi Teplanskému IV.C, Lukášovi Teťákovi IV.C a Samuelovi Bugajovi IV.C

a režisérke

PaedDr. Márii Konfalovej – učiteľke slovenského jazyka. Výsledok niekoľkomesačnej  prípravy je skutočne pôsobivý.

najnovšie články