Netradičné vyučovanie

08. 10. 2018 | Aktuality

Žiačky III.AO triedy sa dňa 27. septembra 2018 zúčastnili netradičného vyučovania Hájnikovej ženy vo Hviezdoslavovej hájovni na Slanej vode pod Babou horou. Spomínané múzeum je jediným miestom na Slovensku, kde je muzeálne prostredie autentické s literárnym dielom. Preto sme využili túto možnosť, ktorú nám Orava ponúka, a na tvare miesta sme analyzovali literárny skvost slovenského realizmu: dejovosť, lyrickosť, štylizáciu, dialekt ale aj pravdivosť a nadčasovosť morálnych hodnôt.

Sme právom hrdí na nášho oravského rodáka – P.O. Hviezdoslava (autora Hájnikovej ženy).

Zvolený spôsob vyučovania literatúry ma veľmi zaujal. Vytvorená atmosféra spríjemnila literárne dielo a prostredie podporilo našu predstavivosť. Literárna skúsenosť obohatila naše vedomosti a poznanie. (Lívia S.) 

Prepojenie diela Hájnikova žena s reálnym prostredím, odkiaľ autor čerpal inšpiráciu, bolo pre mňa veľmi obohacujúce. Samotná prítomnosť v hájovni  s literárnym dielom v rukách bolo prepojené s aktivitami, ktoré nám pomohli upevniť si dejovú líniu a zároveň lepšie poznať naše oravské nárečie. Ďakujem za výbornú skúsenosť potrebnú na maturitu. Ani chladné počasie nás neodradilo od štúdia, pretože sme mali so sebou teplý čaj a hrubé deky. (Zita T.)

Netradičné vyučovanie sa mi veľmi páčilo. Spoznali sme dielo Hájnikova žena – boli sme oboznámení s postavami a prostredím. Chladné počasie bolo menšou prekážkou vyučovania, ale teplé deky pomohli prekonať chlad. (Eliška R.)

najnovšie články