Netradičné vyučovanie v IV.AO …

23. 09. 2015 | Aktuality

 

Dňa 23. septembra 2015 sa žiačky IV.AO zúčastnili na literárnej exkurzii v Oravskej Polhore, kde navštívili múzeum Hájovne P.O.Hviezdoslava, aby spolu s vyučujúcou Máriou Zimanovou zažili netradičnú formu vyučovania.

Hájovňa a jej okolie boli pre autora hlavným zdrojom inšpirácie k napísaniu veľkolepého diela – Hájnikova žena.

Tu žiaci s literárnym dielom v ruke analyzovali túto básnickú skladbu a konfrontovali dej so skutočnosťou.

Nadchnutí veršami Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy vznikli nasledovné verše:

Plaché moje myšlienky, tie, ktoré bôľom na duši mojej sú,

nech v krásne prírody sa z môjho života pominú.

Keď v lone chalupy hájnika, už ani netúžia krásu spoznať inú,

keď láska ženy a vernosť sa v jedno puto zvinú.

Ak žaloba sveta odísť od teba ma nútiť bude,

nech aspoň verše, rodné verše spočinú v biednom žitia ľude.

Žaluj ma svete! Spočinul som v biede!

Teraz úbožiak panstvu som,

nuž hory, lesy, hájenka… S Bohom…

najnovšie články