Návšteva bioplynovej stanice

29. 05. 2015 | Aktuality

Dňa 28.05.2015 sa žiaci 1. ročníka a II.F triedy Spojenej školy Tvrdošín spolu s učiteľmi odborných predmetov Ing. Hanuľákom, Ing. Habom, Mgr. Garekovou, Mgr. Kurilovou, Ing. Hajdukovou a p. Gejdošom zúčastnili odbornej exkurzie v Bioplynovej stanici a zelenom logistickom centre v Tvrdošíne. Stanica bola vybudovaná  v rámci spolupráce s Nórskym kráľovstvom. Na jej spolufinancovaní sa podieľala Tatrabanka a Vláda Slovenskej republiky. Prevádzkuje ju spoločnosť VSV group, s.r.o. Považská Bystrica. A práve táto spoločnosť  nám umožnila prehliadku spojenú s odborným výkladom zameraným na spôsob výroby elektrickej energie pomocou bioplynu. Okrem výroby elektrickej energie sa v stanici vyrába aj odpadové teplo na sušenie drevených peliet. Tie slúžia ako ekologické palivo. Žiaci spolu s učiteľmi  videli technologické zariadenia a logistické centrum Bioplynovej stanice, pričom pracovníci Bioplynovej stanice nám všetkým vysvetlili podrobne celý postup výroby elektrickej energie a ukázali nám technologické zariadenia stanice. Prevádzka celej stanice je centrálne riadená počítačom z jedného riadiaceho miesta.

Táto exkurzia veľmi vhodne doplnila žiakom vedomosti z odborných predmetov elektrotechnika a základy techniky, žiaci videli alternatívny spôsob výroby elektrickej energie a rozšírili si svoje poznatky ohľadom výroby elektrickej energie. Ing. Habo Ľubomír

najnovšie články