Naša škola sa zapojila do súťaže…

07. 06. 2012 | Aktuality

   „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda“,

pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorú vyhlásil Diecézny školský úrad v Žiline.

Súťaž trvá od októbra 2011 do  júla 2013. Plnia sa 3 úlohy – putovania po stopách sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov.

1.úhoha – Návrh púte po stopách sv. Cyrila a Metoda v Európe a Ázii. Túto úlohu vypracovávali 3 žiaci I. F – Adam Puvák, Jakub Vojtašák a  Lukáš Sučák pod vedením Dr. Škuligovej.

2.úloha – Návrh a realizácia púte po miestach uctievania sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov v Žilinskej a Spišskej diecéze.Túto úlohu sme tiež zrealizovali. 9. mája to bolo putovanie po Orave. Navštívili sme Kaplnku sv. Gorazda a CZŠ sv. Gorazda v Námestove, následne prvý kostol na Orave zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi v Štefanove nad Oravou. Tu sme slávili sv. omšu s p. farárom z Tvrdošína.  

Foto …

Foto …

najnovšie články