Naša škola oslavovala 50-tku

11. 10. 2011 | Aktuality

Dňa 7. októbra 2011, sa konali oslavy 50-teho výročia založenia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Tvrdošíne, dnes Spojenej školy s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya a Obchodná akadémia. Počas tohto obdobia opustilo brány školy 7876 absolventov denného maturitného štúdia. Dnes škola vzdeláva žiakov v odboroch elektrotechnika, technické a informatické služby, mechatronika, technika a prevádzka dopravy, technické lýceum a obchodná akadémia.

Na oslavy prijali pozvanie mnohí vzácni hostia – predstavitelia štátnej správy a samosprávy, riaditelia stredných a základných škôl, delegácie z družobných škôl z Prahy a Suchej Beskidskej z Poľska, predstavitelia firem, spolupracujúcich so školou, bývalí učitelia školy a  absolventi školy.
Oslavy začali slávnostnou ďakovnou svätou omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. Svätú omšu celebroval pán farár Ján Marhefka spolu s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeuszom Zasepom, bývalým učiteľom náboženstva na škole Branislavom Kožuchom a absolventmi školy kňazmi Petrom Švecom a Martinom Tarajom. Atmosféru chvály a vďaky umocnil chrámový mládežnícky zbor pod vedením Júlie Habovštiakovej.

Nasledovala Slávnostná akadémia v kine Javor s mottom: „Ak si našiel múdrosť, máš budúcnosť plnú nádeje…“, ktorú moderoval Ing. Karol Hanuľák, dlhoročný učiteľ školy. Po úvodnom prejave riaditeľa školy Ing. Jána Korenčiaka poctil akadémiu povzbudivým príhovorom pán rektor prof. Tadeusz Zasepa o štyroch rozmeroch výchovy a vzdelávania – intelektuálnom, morálnom, estetickom a náboženskom. Nasledovali pozdravy ctených hostí – napr. pána poslanca NR SR a župana Ing. Juraja Blanára či primátora mesta Tvrdošín – absolventa i bývalého učiteľa školy Ing. Ivana Šašku. Kultúrny program žiakov „Plynunie času“ o hľadaní múdrosti a pravých životných hodnôt, tvorený divadlom, hudbou, spevom, goralským tancom i poéziou zavŕšil akadémiu a zožal búrlivý potlesk. Vďaka za prípravu programu patrí paniam  učiteľkám PaedDr. Márii Konfalovej a PaedDr. Andree Kaníkovej.

V škole slávnosť pokračovala spomienkovým aktom pri soche patróna školy, významného tvrdošínskeho rodáka Ignáca Gessaya, učiteľa, publicistu, spoluzakladateľa Slovenskej Ligy v Amerike. Slávnostnosť chvíle dotvorila hymnická pieseň Kto za pravdu horí, v podaní žiackeho dievčenského zboru pod vedením Ing. Hanuľáka.

Na záver sa ctení hostia mohli potešiť stretnutiami a družnými rozhovormi  na recepcii v jedálni školy.

Bol to prekrásny deň! Veríme, že sa našej škole  bude i v budúcnosti dobre dariť a naďalej bude vychovávať a vzdelávať žiakov múdrych a dobrých zároveň.

Štefánia Škuligová, zástupkyňa riaditeľa školy

najnovšie články