Náš oravský rodák – Anton Bernolák

29. 05. 2018 | Aktuality

Dňa 16. mája 2018 si žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka prostredníctvom literárneho pásma pripomenuli život a dielo velikána nášho národa – Antona Bernoláka … a to preto, že minulý rok sme si pripomínali 255. výročie jeho narodenia, 230. výročie jeho kodifikácie a tento rok 205. výročie od jeho úmrtia.

Cez historické pozadie života Bernoláka a umelecké slovo sme chceli vyzdvihnúť národné povedomie, a tak namiesto pasivity a ľahostajnosti dať do popredia činorodosť.  

Celoživotné dielo A. Bernoláka  otvorilo novú etapu v dejinách slov. národa. Jeho národný odkaz zostáva v našom národe živý … 

Vážme si úsilie takýchto osobností. Buďme na nich právom hrdí! A hlavne pestujme svoj materinský jazyk, ktorý prešiel zložitou cestou vývoja.

 

najnovšie články