Národný projekt Digipédia

20. 03. 2015 | Aktuality

Naša škola sa zapojila do
národného projektu Digipédia. Jedným z výstupov projektu je video – školský tanec, propagácia regiónu.
Žiaci III.F sa zapojili do nácviku jednej časti – zámocký tanec na Oravskom hrade.

 

 

 

najnovšie články