Národná konferencia mládeže

11. 10. 2016 | Aktuality

  • Dňa 4. 10. 2016 sa 200 mladých ľudí stretlo na Národnej konferencii mládeže v hoteli Holiday Inn Žilina. Podujatie organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali členovia Žiackej školskej rady – Fatima Bahorová a Žaneta Žuffová z 2. AO. Marek Bajci zo 4. C, zástupca Krajského stredoškolskeho parlamentu, v spolupráci so svojím tímom – Martin Jassak zo 4.C a Filip Kubica z 2.  E, konferenciu aj organizovali. Mladí ľudia sa spojili s delegátmi Európskej konfencie mládeže, aby vytvorili odporúčania tvorcom politiky v oblastiach, ktoré trápia mládež. Cieľom stretnutia bolo medzi mladými ľuďmi objaviť rôzne nadania a talenty a rozvíjať aj ich snahu o participáciu mládeže v súčasnom politickom a kultúrnom diani.

najnovšie články