Na skládky nie sme krátki

27. 04. 2015 | Aktuality

V mesiaci apríl  –  v dňoch 20. – 24. 04. – bola  na našej škole v Informačnom centre školy inštalovaná putovná výstava pod názvom: „Na skládky nie sme krátki“. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvýšenie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadu a s nimi spojených inváznych druhov rastlín. Intenzívnou inštruktážou sa učitelia snažili priblížiť žiakom problém nelegálnych skládok a zmysel boja za ochranu životného prostredia. Sprístupnenú výstavu si pozrelo 300 žiakov. Projekt sa konal v spolupráci s OZ TATRY – Liptovský Mikuláš, ktorých motto „Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“  Edmund Burke, by mohlo inšpirovať mnohých z nás.

najnovšie články