Na okresnom súde

03. 12. 2013 | Aktuality

Dňa 28. novembra 2013 sme so študentmi IV. C triedy absolvovali odbornú exkurziu  na Okresnom súde v Dolnom Kubíne, kde sme boli  prítomní na pojednávaní z oblasti trestného práva.

Odborná exkurzia bola veľmi zaujímavá, podnetná, s výchovným aspektom, žiaci  videli dôsledky porušovania právnych noriem a prijaté opatrenia na ich nápravu  a získali nové poznatky o náročnej a zodpovednej práci  sudcov.

 

najnovšie články