MLADÝ TVORCA

01. 05. 2016 | Aktuality

V dňoch 26.-28. apríla sa konala v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre celoštátna prezentačná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtých ročníkov z odboru mechatronika Michal Ončo, Pavol Mokošák a žiačky z III.AO Michaela LieskovskáErika Šálková. Súčasne sa žiaci mohli v rámci výstavy zapojiť do súťaží, ktoré  organizovala  spoločnosť ASIT, v nasledovných  kategóriách 3D šikovnosť v našich rukách, robot ako ho zostrojili moje ruky, najinovatívnejšia mobilná aplikácia,

Našu školu aktívne reprezentovali v súťaži robot  žiaci  z 2.E triedy Peter HolubčíkStanislav Belko. Svojimi šikovnými rukami dokázali vytvoriť robotov, ktorých úlohou bolo presúvať bremená. Postupným štúdiom v oblastí programovania robotov dosiahnu výborné výsledky, ktoré budú reprezentovať v robotických súťažiach a následne využívať v praktických činnostiach.

najnovšie články