Mladý tvorca

01. 05. 2018 | Aktuality

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Tento ročník sa naša škola zúčastnila tejto výstavy už tradične a zároveň sme sa prihlásili aj do súťaže o Cenu ministerstva hospodárstva SR  „ Inovácia a technická tvorivosť“, našu školu reprezentujú žiaci:

  1. Erik Durčák – 4.F – CNC Kombi – kategória strojárstvo
  2. Peter Holubčík – 4.E – Vyskladňovacie zariadenie riadené pomocou PLC – kategória 
  3. Dominik Mikulaj – 4.E                            elektrotechnika a energetika

Práca Erika Durčáka 4.F – CNC Kombi získala cenu prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

PaedDr. P. Spišský

 

najnovšie články