Mladý Tvorca 2018 – odborná exkurzia

28. 04. 2018 | Aktuality

Dňa 26.4.2018 sa žiaci II.A, II.B a II.C triedy zúčastnili odbornej exkurzie Mladý tvorca 2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na výstave žiaci mali možnosť vidieť projekty a výrobky žiakov z rôznych odborných škôl a gymnázií a tiež pracovné ponuky slovenských a zahraničných firiem. Výstava sa koná pod záštitou ministerstva hospodárstva a jej cieľom je motivovať žiakov o odborné vzdelávanie, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám, podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie. Aj žiaci našej školy Erik Durčák, Dominik Mikulaj a Peter Holubčík  tu vystavovali svoje projekty, ktoré boli hodnotené odbornou komisiou. Žiaci na výstave získali aj inšpiráciu pre vyhotovenie vlastných projektov v 4. ročníku na maturitnú skúšku a tiež o potrebe odborného štúdia z hľadiska uplatnenia v praxi. 

 

najnovšie články