Mladí ľudia a Európa

13. 06. 2018 | Aktuality

V pondelok 11. júna 2018 sa uskutočnila so žiakmi 3. ročníka diskusia s p. Chrenekom (rodák           z Oravy), splnomocnencom pre EÚ na Slovensku na tému Mladí ľudia a Európa.

V úvode diskusie p. Chrenek pripomenul základné informácie o EÚ, o vstupe Slovenska       do EÚ, uviedol možnosti a výhody členstva v EÚ. Značný priestor bol venovaný odpovediam na otázky zo strany žiakov a pedagógov zameraných na úlohy (oblasti), ktoré rieši EÚ            v súčasnosti napr. ochrana hraníc štátov v rámci EÚ, bezpečnosť krajín EÚ a i.

Diskusia bola pre žiakov podnetná a zaujímavým spôsobom mohli získať viac informácií o aktuálnom dianí v EÚ. 

najnovšie články