Mladé literárne talenty…

09. 11. 2015 | Aktuality

Žiaci našej školy sa zapojili do dvoch literárnych súťaží:

1. Mladá slovenská poviedka 2015 – celoslovenská literárna súťaž mladých autorov do 30 rokov – organizovaná Žilinským krajom a Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne.

Súťažilo sa v troch kategóriách (podľa veku), Ivana Planietová (II.C) získala vo svojej kategórii čestné uznanie za poviedku Šampión, preto sa dňa 29. októbra zúčastnila stretnutia úspešných tvorcov v knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, aby si prevzala cenu a zároveň strávila popoludnie v príjemnej diskusii s porotou a ostatnými mladými autormi.

2. Cena Andreja Chudobu – celoštátna literárna súťaž v Pukanci (poézia i próza). Do súťaže sa zapojili tri žiačky našej školy (Monika Budzeľová – tvorba básní, Simona Babinská – tvorba básní, Ivana Planietová –tvorba poviedky), kde opäť Ivana Planietová získala čestné uznanie s poviedkou Anjel.

Za pekné úspechy v oboch súťažiach jej blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých  nápadov!!!

najnovšie články