Mladá slovenská poviedka

08. 11. 2018 | Aktuality

Úspech v súťaži Mladá slovenská poviedka.

Na konci minulého školského roka sme sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže 15.ročník Mladá slovenská poviedka 2018. V tomto čase boli zverejnené aj výsledky tejto súťaže. V druhej kategórii – študenti stredných škôl – sa spomedzi 40 literárnych prác mladých tvorcov umiestnila aj naša žiačka Sára Galčíková z III. AO so svojou poviedkou Veľa rečí, ale žiadne skutky. Získala čestné uznanie odbornej poroty. Táto poviedka bude uverejnená aj v školskom časopise GesTO.

Srdečne blahoželáme!

najnovšie články