Mikuláš zavítal aj k nám

06. 12. 2014 | Aktuality

V piatok 5. decembra 2014 si učitelia a žiaci spoločne pripomenuli sviatok svätého Mikuláša prostredníctvom Mikulášskej pošty.

Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertmi – malým darčekom alebo pozdravom vytvorili pocit šťastia v srdiečku nejedného študenta.  Aby Mikuláš nezabudol na všetkých 530 žiakov našej školy prostredníctvom listu mu pani riaditeľka a Žiacka školská rada pripomenuli, že v škole sú len dobré deti a učitelia.

najnovšie články