Mikuláš odmenil aj učiteľov školy

08. 12. 2014 | Aktuality

Keďže na Spojenej škole Tvrdošín máme nielen vynikajúcich a dobrých žiakov, ale aj láskavých a obetavých učiteľov, Mikuláš navštívil 5. Decembra 2014 počas veľkej prestávky v zborovni školy všetkých pedagógov, poďakoval im za ťažkú a namáhavú prácu, povzbudil do ďalších úspechov so žiakmi a odovzdal každému učiteľovi sladkú odmenu.

najnovšie články