Metodický seminár učiteľov ANJ

25. 10. 2017 | Aktuality

Dňa 24.10. 2017 sa na našej škole  konal metodický miniseminár pre učiteľov anglického jazyka základných a stredných škôl, ktorý organizovalo vydavateľstvo Oxford University Press.  Seminár bol venovaný téme „ To speak or not to speak“, ktorého cieľom bolo oboznámiť učiteľov s rôznymi metódami v oblasti rozvíjania komunikačných schopností  žiakov na hodinách anglického jazyka.  Učitelia mali možnosť získať okrem teoretických informácií aj námety na vhodné aktivity pri výučbe anglického jazyka.

najnovšie články