Medzinárodný deň školských knižníc

18. 11. 2019 | Aktuality

Medzinárodný deň školských knižníc sme si v našej škole pripomenuli 28. 10. 2019. Témou 15. ročníka celoslovenského projektu bolo: 145. výročie narodenia J. G. -Tajovského. Naše podujatie sme si nazvali Pohľad do literárnej dielne Tajovského, kde sme netradičnou formou vo viacerých učebniach a v  školskej knižnici predstavili život a dielo autora: fakty z rodinného, pracovného, spoločenského i literárneho života spisovateľa oživené autentickými spomienkami jeho súčasníkov; dramatizácia hry Statky-zmätky; poviedky prevedené do dialógov postáv. Na záver prebehol vedomostný kvíz pre dvojice žiakov, zúčastnení študenti si tvorili otázky z vypočutého a odpovedali na ne a nakoniec napísali spätnú väzbu o tom, čo v nich podujatie zanechalo. 

Žiaci túto formu vyučovania veľmi ocenili.

 

najnovšie články