Medzinárodný deň školských knižníc

23. 10. 2018 | Aktuality

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

14. ročník celoslovenského projektu

projekt organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 22. októbra 2018 

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. 28. október má pre Slovákov mimoriadny význam. Čo všetko nám priniesol rok 1918?  Opýtali sme sa v uliciach Tvrdošína. Ako dopadla analýza ankety si môžete pozrieť na prezentácii. Nám priniesla obraz o tom, že vedomosti verejnosti o vzniku prvej Československej republiky a jej prínose v oblasti kultúry, literatúry a vzdelania pre nás Slovákov nie sú dostačujúce. Aj to bol pre nás impulz, aby sme pre žiakov školy pripravili náučno-zábavný program, prostredníctvom ktorého si oživili dejepisné, literárne, jazykové a politické pozadie tejto významnej dejinnej epochy. Postupne prešli tri náučno-kultúrne stanice. Prvou zastávkou bolo Historicko-politické okienko, druhou zastávkou bol Pohľad na vývin literatúry a kultúry a tretím stanovištím Pohľad na vývin jazyka a školstva. Každá náučná zastávka bola zameraná na inú oblasť, spájal ich rok 1918. Prezentáciami žiakov sprevádzali naši študenti. Dvojica predstavila vývin politiky, kultúry, literatúry, jazyka aj farbou oblečenia. Tematické oblečenie v čiernej farbe v súlade s čiernym pozadím prezentácie prezrádzalo obdobie pred rokom 1918, obdobie maďarizácie a útlaku, biela farba na pozadí prezentácie a v oblečení žiaka symbolizovala čas nádejí, obdobie oslobodenia a radosti po roku 1918. Na konci náučnej cesty čakal žiakov vedomostný kvíz, bol zároveň aj spätnou väzbou, či si informácie zo študijnej cesty a kultúrnych vstupov zapamätali. Na víťazov čaká sladká odmena a jednotka v predmete slovenský jazyk. Cieľom podujatia v školskej knižnici bolo zábavnými formami práce podporiť u vžiakov dobrý a trvalý vzťah k našej histórii, kultúre a poznávaniu nového. Na záver podujatia študenti s náučným banerom vyšli do ulíc, aby si aj širšia komunita mesta pripomenula 100 rokov od vzniku Československa.

 

najnovšie články