Maturitné skúšky

25. 03. 2012 | Aktuality

Minulý týždeň sa na celom území Slovenska konala externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012. Spolu 168 maturantov Spojenej školy v Tvrdošíne 13. marca 2012 začalo vypĺňať testy externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu 14. marca pokračovali cudzím jazykom a štvrtok -15. marec 2012 patril matematike.
Naši študenti si môžu právom vydýchnuť, vyložiť na malú chvíľu „nohy na stôl“ a čakať na výsledky, ktoré budú známe v prvej polovici mája. Teraz ich ešte čaká maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky (riešenie komplexnej úlohy alebo obhajoba vlastného projektu), ktorá ich potrápi v týždni od 16. do 27. apríla 2012, aby nakoniec v týždni od 21.05. 2012 mohli zasadnúť „zelený stôl“ a ústnou časťou takto zavŕšiť svoju skúšku dospelosti.

najnovšie články