Masmediálna výchova – cesta k aktívnemu učeniu sa

25. 06. 2019 | Aktuality

Milí učitelia a študenti!

Prinášame Vám prvý medzinárodný e-časopis. Myšlienka prezentovania „života“ strednej školy a úspechov žiakov formou elektronického medzinárodného časopisu vznikla v rámci medzinárodného internetového projektu eTwinning: Masmediálna výchova – cesta k aktívnemu učeniu sa už v júni 2018. Do spolupráce sme získali české Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějove. Cieľom projektu bolo predstaviť zameranie škôl v širšom medzinárodnom kontexte, priblížiť profil absolventov, úspechy žiakov v školskom roku 2018/2019 v oblasti športu, kultúry, literárnych súťaží a programov, študijných a humánnych projektov, prezentovať vlastnú tvorbu žiakov, viesť žiakov k formovaniu kritického myslenia a konštruktívnej kritiky formou analytických útvarov, tvorba vlastnej grafiky, multimediálna výchova, nadviazať spoluprácu stredných škôl, motivovať žiakov do textotvornej činnosti, výmena publikačných skúseností. Ročná projektová práca zahŕňala profiláciu medzinárodného redakčného tímu (ustanovenie šéfredaktora, pomocných redaktorov, grafika, jazykovo-štylistického korektora a zodpovedného vedúceho), vyhľadávanie žiackych talentov na publikačnú činnosť v jednotlivých partnerských školách; návrh na štruktúru e-časopisu a jeho tvorba. Komunikácia v projektovej práci prebiehala elektronickou formou cez eTwinning v priestoroch Twinspace a médiách v rámci možností a potrieb. Poďme spoločne porovnať život na Spojenej škole v Tvrdošíne a Gymnáziu Jiřího Wolkera v školskom roku 2018/2019. Prajeme Vám príjemné čítanie a estetický zážitok. Časopis sa nachádza na webovej stránke školy v sekcii školský časopis.

Medzinárodný redakčný tím: šéfredaktori: Dominik Zajíček Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějove, J. Dedinská 4. AO Spojená škola Tvrdošín, redaktori: Z. Jakubiaková 4. AO, N. Matláková 3. AO, Sára Galčíková 3. AO, Lívia Sirotová 3. AO, J. M. Gibaštíková 2. E, A. Taraj 2. B, Adriana Kotulová a Denisa Jurdová z českého gymnázia. Jazykovo-štylistická korektúra: Andrea Piterová Kokoruďová, Mgr. Helena Chaloupková a Mgr. Michal Marek. Grafická a technická úprava: Lukáš Kováľ a J. M. Gibaštíková z 2. E, A. Taraj z 2. B.

koordinárotka projektu Andrea Piterová Kokoruďová

e-časopis – o projekte …

Medzinárodný stredoškolský 2019 …

Certifikát …

najnovšie články