Literárno-dejepisná exkurzia

17. 10. 2013 | Aktuality

Máte radi naše dejiny, literatúru a kultúru vôbec?

Ak áno, určite by ste chceli stráviť deň podobne ako naši študenti 2. ročníka 15. októbra 2013. Tí sa totiž zúčastnili na literárno- dejepisnej exkurzii, počas ktorej navštívili zaujímavé miesta: rodný dom nášho realistického spisovateľa Martina Kukučína v Jasenovej, stálu expozíciu literárneho múzea v budove Matice slovenskej a tiež Národnú knižnicu v Martine.

Všade dostali fundovaný odborný výklad a prijateľnou formou si overili a doplnili svoje školské vedomosti. Po celý deň vládla dobrá nálada a nás učiteľov teší, že sme dostali pochvalu, akých slušných a vnímavých študentov máme 🙂

Mgr. Katka Valeková

najnovšie články