Literárno-dejepisná exkurzia prvákov

23. 09. 2015 | Aktuality

Literárno-dejepisná exkurzia Liptovský Mikuláš

Dňa 21. 09.  2015 sa študenti 1. AO, 1. A triedy a dňa 22. 09. 2015 žiaci 1. F a 1. E triedy zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Cieľom školskej akcie bolo prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície a odborných výkladov lektoriek viesť žiakom k odhaleniu literárno-dejepisných súvislostí a vzťahov,  k prehĺbeniu vedomostí študentov získaných na jednotlivých vyučovacích predmetoch  návštevou uvedených expozícií:

  • Literárno-historické múzeum Janka Kráľa
  • expozícia stredovekej mučiarne
  • expozícia Tatrína a Žiadostí slovenského národa

a zažiť atmosféru spoločenského podujatia, upevniť triedne kolektívy.

najnovšie články