Literárna exkurzia druhákov

22. 09. 2015 | Aktuality

Naši druháci absolvovali 21. a 22. septembra 2015 literárnu exkurziu. Ako už po niekoľko rokov navštívili rodný dom nášho oravského rodáka, realistického spisovateľa Martina Kukučína v Jasenovej, kde ich čakal naozaj zaujímavý výklad plný faktov z autorovho života.  V Martine si prezreli budovu významnej inštitúcie Slovákov – Národnej knižnice. Tu sa dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie aj súčasnosti tejto kultúrnej ustanovizne. Radi sa tam o rok opäť vrátime.

najnovšie články