Líder žiackej školskej rady

26. 06. 2016 | Aktuality

Prví absolventi akreditovaného vzdelávania 

Líder žiackej školskej rady

Janko Stas, predseda Žiackej školskej rady pri Spojenej škole v Tvrdošíne, žiak 2. F triedy, získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. Úspešne absolvoval vzdelávací program Líder žiackej školskej rady s odborným obsahom v predmetnej aplikácii Úvod do kompetencií mladého lídra v žiackej školskej rade. Predmetom vzdelávania boli tieto témy: Efektívna komunikácia; Aktuálne počúvanie a spätná väzba v komunikácii; Legislatíva týkajúca sa žiackych školských rád; Tímové roly, efektivita tímu a jeho riadenie; Realizácia a vyhodnotenie projektovej aktivity a prezenčné zručnosti.

Jankovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.

najnovšie články