Kurz na ochranu života a zdravia

05. 05. 2016 | Aktuality

V dňoch 3. – 5.mája sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Bližšia sa zoznámili so zdravotníckou prípravou, riešením mimoriadnych udalostí, pohybov v prírode aj topografickou problematikou.

Súčasťou kurzu bola turistická vychádzka cez Bučnik na Javorový vrch a preteky družstiev, ktoré preverili nielen telesnú zdatnosť, ale aj teoretické vedomosti.

Umiestnenie jednotlivých družstiev:

  1. miesto  – III:A(Tabačka a spol.)
  2. miesto – III.C(Bajči a spol.)
  3. miesto – III.E(Garabáš a spol.)

najnovšie články