Krúžok „Mladý vedec“ …

18. 11. 2014 | Aktuality

… zorganizoval 14.11.2014 v rámci týždňa Vedy a techniky exkurziu do firmy Elektronic Nižná. Tu si prezreli fázu prípravy výroby, návrhu dosky plošného spoja, dizajn skrinky a celý výrobný postup s aplikáciou informačných technológií. Skupinu žiakov sprevádzal pútavým výkladom Ing. Peter Števanka – absolvent našej školy.

najnovšie články