Kreatívne myslenie a inovačný workshop

26. 09. 2018 | Aktuality

Žiaci tretieho ročníka pod vedením školených lektorov sa zoznámili s inováciami a inovačnými procesmi. Súčasne dostali príležitosť rozvíjať svoju kreativitu, vynaliezavosť a prezentačné zručnosti.  Mali možnosť pred vedením školy a svojimi učiteľmi prezentovať svoje nápady, podnety, inovačné myšlienky  a zručnosti.  Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu – Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenskej ekonomiky.

najnovšie články