Krása slova

26. 02. 2019 | Aktuality

Február je už pravidelne mesiacom, v ktorom sa na našej škole koná súťaž v interpretácii umeleckého slova pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Nebolo tomu inak ani tento rok.  V pondelok 25.2.2019 sa v knižnici školy stretli žiaci, ktorí originálnym spôsobom predniesli texty slovenských aj zahraničných spisovateľov. Ako sa im darilo?

Kategória  „poézia“

  1. miesto: Marek Ratulovský, 4.E
  2. miesto: Mária Jurigová, 1.D
  3. miesto: Natália Matláková, 3.AO a Šimon Mikula, 1.B                                                          

Kategória  „próza“

  1. miesto: Eliška Resutíková, 3.AO
  2. miesto: František Ondrej Habovštiak, 1.B
  3. miesto: Mária Janolová, 1.D a Lucia Trstenská, 3.AO

Na regionálne kolo do Dolného Kubína postupujú Eliška Resutíková a Marek Ratulovský. Všetkým účinkujúcim ďakujeme, výhercom blahoželáme

 

najnovšie články