Krajské kolo súťaže v SIP – výsledkové listiny

15. 02. 2016 | Aktuality

Krajské kolo SIP 2016 Výsledková listina 10min …

Krajské kolo SIP 2016 Výsledková listina korektúry …

Vo štvrtok 11. februára 2016 naša škola privítala účastníkov 50. ročníka krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. 53 súťažiacich          z 15 škôl ŽSK prejavilo svoju rýchlosť, pohotovosť a zručnosť v 3 súťažných disciplínach:

  1. písanie na počítači
  2. úprava textu na počítači
  3. wordprocessing

V deň súťaže boli vyhodnotené a ocenené prvé dve disciplíny, výsledky z  wordprocessingu budú súťažiacim známe do 10 dní od uskutočnenia krajského kola.

Našu školu reprezentovalo 7 žiakov, zastúpenie sme mali vo všetkých súťažných disciplínach. Najlepšie umiestnenie dosiahla Natália Sirotová z II. AO triedy, ktorá  v disciplíne písanie na počítači získala 8. miesto.

Víťazom v  jednotlivých disciplínach a Natálii Sirotovej srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom súťažení!

Okrem súťaženia sme pre účastníkov pripravili aj zaujímavý program. Vďaka ústretovosti mesta Tvrdošín mali možnosť navštíviť drevený gotický kostolík v Tvrdošíne, ktorý je zapísaný do kultúrneho dedičstva UNESCO a taktiež  ART GALÉRIU Schürger.

Dúfame, že 11. február bol pre účastníkov krajského kola súťaže nielen náročný, ale aj zaujímavý a zanechal v nich príjemné spomienky na našu školu a ľudí v nej.

najnovšie články