Krajské kolo SOČ

06. 04. 2015 | Aktuality

Dňa 26.marca sa uskutočnilo krajské kolo SOČ – 37. ročník, ktorého organizátorom bola Stredná odborná škola elektrotechnická  so sídlom v Liptovskom Hrádku.  V kategórií 09 doprava, strojárstvo a hutníctvo Matúš Bystričan súťažil s projektom CNC frézka, kde sa umiestnil na peknom treťom mieste a Jozef Medvecký súťažil s projektom Buggy, ktorý sa v tejto kategórii neumiestnil.

Ocenenému Matúšovi Bystričanovi gratulujeme a zároveň poďakovanie patrí aj Jozefovi Medveckému za vzornú reprezentáciu školy.

najnovšie články