Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

13. 02. 2013 | Aktuality

Dňa 11.02 2013 od 8.00 do 14.00 hod. sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.

 

Súťažilo sa v štyroch kategóriách:

2A: žiaci 1. a 2. ročníkov gymnázií a obchodných akadémií,

2B: žiaci 3. a 4. ročníkov gymnázií a obchodných akadémií,

2D: žiaci 1. a 4. ročníkov SOŠ a SOU

2C: žiaci, ktorých jeden rodič je native speaker

 

Súťažilo sa v 5 disciplínách:

1, Gramatický test

2, Čítanie s porozumení

3, Počúvanie s porozumením

4, Príbeh v obrázkoch

5, Konverzácia na vybranú tému

 

Našu školu reprezentoval v kategórii 2D Peter Uhlík žiak IV.D, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a postupuje na celoslovenské  kolo.

V mene školy mu srdečne blahoželáme.

najnovšie články