Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

22. 02. 2017 | Aktuality

Dňa 15.02.2017 sa v priestoroch Gymnázia J.M. Hurbana v Čadci konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Súťaže sa zúčastnili žiaci, ktorí zvíťazili v okresných kolách zo Žilinského kraja.

Cieľom súťaže bolo preveriť jazykové schopnosti i vedomosti žiakov základných a stredných škôl z oblasti gramatiky, slovnej zásoby nevynímajúc čítanie a posluch s porozumením. Súčasťou ústnej časti bolo vytvoriť príbeh na základe obrázku a role play – konverzácia s učiteľom na danú tému.

V kategórií 2D, ktorá je určená pre žiakov stredných odborných škôl súťažilo 9 žiakov.  Našu školu v tejto kategórií reprezentoval Dávid Matúška zo 4.A triedy. Jednotlivé súťaže prebiehali doobeda a po obednej prestávke nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Dávid sa popasoval s úlohami  úspešne a v konkurencii žiakov zo Žilinského kraja obsadil vynikajúce 5. miesto.

Dávidovi srdečne blahoželáme,  ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme mu veľa elánu do ďalšieho štúdia. 

najnovšie články