Krajské kolo olympiády nemeckého jazyka

22. 02. 2017 | Aktuality

Dňa 16. 02. 2017 sa v priestoroch Dopravnej akadémie Žilina uskutočnil 27. ročník krajského kola olympiády nemeckého jazyka.

Našu školu reprezentoval Ján Vojtek, žiak IV. E triedy, ktorý obsadil 1. miesto a postupuje
do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 20. marca 2017 v  Bratislave.

K úspechu gratulujeme.

najnovšie články