Krajské kolo olympiády nemeckého jazyka

20. 02. 2014 | Aktuality

Dňa 13. 02. 2014 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline konalo krajské kolo olympiády nemeckého jazyka. 

V kategórii 2D mala zástupcu aj naša škola, ktorú reprezentoval Ján Vojtek, žiak 1.E triedy.  Táto kategória, ktorá zahŕňa žiakov 1. – 4. ročníka stredných odborných škôl mala nielen široké vekové zastúpenie ale zároveň sa tu stretla veľmi tvrdá konkurencia.  V spomínanej kategórii súťažilo 8 víťazov z okresných kôl Žilinského samosprávneho kraja. Ján Vojtek obsadil  krásne 4. miesto.

Týmto by sme mu chceli v mene celej školy zablahoželať a zároveň poďakovať za úspešnú reprezentáciu školy.

 

najnovšie články