Krajské kolo matematickej olympiády

07. 05. 2019 | Aktuality

Dňa  2. apríla 2019 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Žiline konalo krajské kolo Matematickej olympiády v kategórii C (1. ročník SŠ). Našu školu reprezentoval žiak Matej Hušla z 1.C triedy. Zúčastnených bolo 32 žiakov z gymnázií Žilinského kraja, úspešní riešitelia boli 15. Matej Hušla bol jediný žiak zo Spojenej školy a zároveň bol aj úspešným riešiteľom. Srdečne blahoželáme k výborným výsledkom a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

najnovšie články