Krajská súťaž SIP

19. 02. 2017 | Aktuality

Dňa 16. 02. 2017 sa zúčastnili naši žiaci – Aleš Laššák 2. AO trieda, Natália Sirotová 3. AO,
Barbora Piknková 4. AO trieda, 51. ročníka krajskej súťaže žiakov stredných škôl SIP na OA Dolný Kubín. Žiak Aleš Laššák sa umiestnil na 8. mieste a Natália Sirotová na 12. mieste. Srdečne gratulujeme.

najnovšie články